Με τον όρο τηλεψυχιατρική εννοείται ένα σύστημα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω τηλεπικοινωνιών, στην οποία δίνεται η δυνατότητα σε εξεταστή και εξεταζόμενο να έχουν αμφίδρομη οπτική και λεκτική εξ αποστάσεως επαφή. Τον Ιούνιο του 2000 η ΚΛΙΜΑΚΑ ξεκίνησε την πρώτη πιλοτική εφαρμογή τηλεψυχιατρικής στην Ελλάδα και το 2001 η σύνδεση μέσω Η/Υ αντικαταστάθηκε με τρία […]

via Η τηλεψυχιατρική ως μέσο για την παροχή υπηρεσιών σε απομακρυσμένες περιοχές — ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Advertisements